Polityka prywatności

Ochrona danych.

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Pan Bogat Wiktor
ul.Hallesche 28.
38444 Wolfsburg

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobom trzecim. Jest dostarczany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

W ramach obowiązujące przepisy prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, nasza strona internetowa korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po „https: // xn – wiersz adresu hvg przeglądarki oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Twoje dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia Twojej prośby lub uzyskania dostępu do dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Jednak inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawienie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. Koszyk zakupów), opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Jako operator tej witryny mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. dla funkcji analitycznych)

Masz pytania?

Masz pytania?